Ahogy a viselkedésünk, a modorunk, az öltözködésünk, a beszédünk, úgy a leírt szövegeink is képet adnak rólunk. Akinek nem mindegy, hogy milyen benyomást kelt az olvasóban, az ügyfélben, a vásárlóban, a befektetőben, a választópolgárban, a nézőben, a tanárban, az szakemberre bízza a szöveg nyelvhelyességi-helyesírási ellenőrzését, illetve fordítását. Legyen szó minőségi magazinról, folyóiratról, szaklapról, vállalati lapról, tanulmányról, havi-, heti- vagy napilapról, hírportálról, blogról, plakátról, reklámkiadványról, filmfeliratról, étlapról, könyvről, honlapról, hírlevélről, szakdolgozatról, a Korrlektornál a legjobb kezekben van a szöveg.

– Olvasószerkesztés

– Korrektúra

– Angol–magyar fordítás

– Előadás, kurzus, vizsgára felkészítés

Olvasószerkesztés

Az olvasószerkesztés, más néven nyelvi lektorálás során a szöveggondozó a fogalmazási, helyesírási, nyelvhelyességi, stilisztikai hibákat, az elütéseket, bizonyos esetekben a fordítási és a tárgyi hibákat javítja. Az olvasószerkesztői és a korrektori munka nagy átfedést mutat, de előbbi jóval szélesebb feladatkört ölel fel. Ezt a munkafázist a tördelés előtt kell elvégezni, hiszen gyakori a szócsere, a szórendváltozás, a bekezdések átalakítása. Ha a megrendelő kéri, a szöveggondozó át is fogalmazza az anyagot.

Korrektúra

A korrektúra elsősorban az elgépelések, illetve a helyesírási, elválasztási és tipográfiai hibák kiszűrésére irányul, de természetesen az egyéb hibákat is javítja vagy jelöli a szöveggondozó. Akárcsak a jogászoknál, a jó szakember ismérve, hogy nemcsak a szabályokat ismeri, a szabályzat filozófiáját is érti, és képes eligazodni az útvesztőben, tudja, mikor melyik pontot, pontokat kell alkalmazni.

Angol–magyar fordítás

Napjainkban teljesen más a fordítói munka, mint akár az ezredfordulón. Ma már sokkal kevésbé lényeges, hogy a fordító mennyire ismeri a forrásnyelvet, hiszen többnyelvű és egynyelvű szótárak, illetve fordítóprogramok garmadája áll rendelkezésére, így azt is meg tudja nézni, hogy egy kifejezésnek milyen sajátos jelentései vannak például Kaliforniában vagy Skóciában. A fordítás minősége egyrészt azon múlik, hogy a fordító mennyire alapos, lelkiismeretes, másrészt azon, hogy hogyan bánik a célnyelvvel: miként fogalmaz, mennyire tud és mer elszakadni a forrásnyelv szó- és mondatszerkezeteitől, szükség esetén lefordítja-e a tulajdonneveket, képes-e érthetővé tenni a metaforákat, odafigyel-e olyan apróságokra, hogy például a mértékegységek a magyar olvasók számára is értelmezhetők legyenek.

Előadás, kurzus, vizsgára felkészítés

Egy előadásból sokszor jóval többet tanulhatunk, mint egy könyvből vagy tucatnyi cikkből. Számtalan témában vállalom előadások, kurzusok tartását szerkesztőségeknek, fordítóirodáknak, egyetemi, iskolai és egyéb csoportoknak, az írásaikra igényes szerzőknek, bloggereknek és mindenkinek, aki szövegekkel foglalkozik. Ugyancsak vállalok vizsgára felkészítést bizonyos nyelvtani témákból.